Hạt nhựa xâu dây(hạt tròn)

Hạt nhựa xâu dây(hạt tròn)

Mã sản phẩm : HN244

Mô tả sản phẩm :

Vật liệu: bằng nhựa, 50 viên/túi

Thông số kỹ thuật :

Đang cập nhật ..

ĐT: 024 35 668 556 – 024 35 668 557
Sản phẩm khác