Bảng quay 2 mặt

Bảng quay 2 mặt

Mã sản phẩm : MN562073

Mô tả sản phẩm :

Xuất xứ: Hàn Quốc

Thông số kỹ thuật :

Kích thước: 1225 x 800 (mm)

ĐT: 024 35 668 556 – 024 35 668 557
Sản phẩm khác